Projekt címe: Fűzvölgy önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00017
Támogatás összege: 40 414 699 Ft
Összköltség: 40 449 699 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2019.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.12.29.

A beruházás során két épület felújítására kerül sor Fűzvölgy községben: faluház és községháza. A projektbe bevont épületek épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől messze elmaradnak, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak. Faluház épületén a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 • 3.1.1. a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által: Nyílászáró-csere: meglévő nyílászárók fa/PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászárókra cserélése. Utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: homlokzati fal 10 cm vtg. hőszigetelő rendszer alkalmazásával történik.
 • 3.1.2.2. a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: Az épületben kombi gázkazán beépítésére kerül sor.
 • 3.1.2.2. c) Hőszivattyús rendszer telepítése és hőközlő rendszerre kötése: levegő -víz hőszivattyú.
 • 3.1.1. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése. Községháza épületén a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra a projektben: 3.1.1. a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által: Utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: homlokzati falak 15 cm vtg., padlásfödém 25 cm vtg. hőszigetelő rendszer alkalmazásával történik.
 • 3.1.2.2. a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: Kondenzációs gázkazán telepítése termosztatikus radiátorszelepek beszerelésével.
 • 3.1.2.2.c) Hőszivattyús rendszer telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
 • 3.1.1. d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése. Beruházás során a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg:
  • Projektarányos és infokommunikációs akadálymentesítés
  • Nyilvánosság biztosítása
  • Képzési anyag kidolgozása
  • A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük. A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal:
   • a kivitelezés beszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a beszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről)
   • energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről)
   • projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése.

Emellett a projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben. A felmérés célja, hogy egy későbbi térségi vagy megyei SEAP vagy SECAP tanulmány előkészítése során ezek a rögzített adatok strukturáltan, bázisadatként már rendelkezésre álljanak.

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a marketingre és projektkommunikációra az – elért fejlesztési eredmények ismertetése mellett – az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának minél szélesebb körű ismertetése céljából. Ennek érdekében a projekt keretében megvalósult beruházás átadásakor a településen egy rendezvényt szervezünk, ahol a fenntarthatóság és az energiahatékonyság témájában tartunk lakossági tájékoztatót (fórumot) az elérhető lehetőségekről. Emellett a megvalósítás során kiadványokban és online felületeken is folyamatosan tájékoztatjuk a projekt tágabb célcsoportját – a fenntartható energiagazdálkodási módszerek elterjesztése céljából – a lakosság számára is elérhető technológiákról és megoldásokról. A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.